สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 29
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 68
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 931,623
12 ธันวาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
  วีซ่า
วีซ่านิวซีแลนด์


 
ใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าประมาณ 10-15 วันไม่รวมวันหยุด  สามารถยื่นแทนได้
  • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง  พร้อมสำเนาหน้าแรก 1 ชุด
  • รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 3.5X4.5 ซม. (ฉากพื้นขาวเท่านั้น)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,
  •  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ), กรณีสมรสแล้วขอสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าด้วย
  • กรณีพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ของบริษัทที่ทำงานอยู่ ระบุตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน ระยะเวลาทำงานกับบริษัท เงินเดือนรายได้
  • กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร
  • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือ เดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครองมาประกอบด้วย
 
วีซ่า
- วีซ่าฝรั่งเศส
- วีซ่าอิตาลี
- วีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- ใบขับขี่สากล
- วีซ่าอินเดีย
- วีซ่านิวซีแลนด์
- วีซ่าจีน
- วีซ่าออสเตรเลีย
ดูทั้งหมด

Copyright by newgenstravel.com