สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 52
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 68
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,141,653
22 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
  วีซ่า
วีซ่าอิตาลี

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าอิตาลี
 • แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้น กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องด้วยภาษาอังกฤษ
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 • หนังสือเดินทาง อายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เป็นภาษาอังกฤษ
 • ใบยืนยันการจองโรงแรทเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอิตาเลี่ยน 
 •  หลักฐานการเงิน ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากธนาคาร รายการล่าสุดไม่เกิน 7 วัน 
 •  หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร ที่มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่นขอคำร้อง
 • จดหมายรับรองการทำงาน ระบุชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง เงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษและระบุระยะเวลาที่จะกลับมาทำงานต่อ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน 
- กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือจดทะเบียนบริษัท พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออก
- กรณีนักเรียน นักศึกษา ต้นฉบับหนังสือรับรองการเรียนจากสถาบันการศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 • ประกันการเดินทาง ระยะเวลาครอบคลุมการเดินทางตั้งแต่วันที่ออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทย วงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 1,500,00 บาท หรือ EUR. 30,000 
ระยะเวลาการพิจารณา : อย่างน้อย 15 วัน ทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการ
วันและเวลาการยื่นวีซ่า : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.00
ค่าธรรมเนียมวีซ่า : วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน) ท่านละ 60 ยูโร (2,335 บาท) 
   
ศูนย์ TLScontact : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี 
191 อาคารสีลมคอมแพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต ซี ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรักกรุงเทพมหานคร 10500 ( ติดกับรถไฟฟ้า บีทีเอส ศาลาแดง )
 
หมายเหตุ
 • ในวันยื่นเอกสาร โชว์ตัว ต้องยื่นเอกสารด้วยตนเอง มีสแกนลายนิ้วมือ 
 • อำนาจการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทไม่เกี่ยวข้องและไม่รับรองผลใดๆในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 • ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง  มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ท่านละ 2,200 บาท 
มีบริการดำเนินการวีซ่า : 
 • ท่องเที่ยว/ธุรกิจ ท่านละ 1,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานฑูต) 
 • วีซ่าเยี่ยมเยือน ท่านละ 1,500 บาท  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานฑูต
โดยดำเนินการกรอกวีซ่าออนไลน์ นัดคิวการยื่น พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ วันยื่นเอกสาร 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่  02 - 0610101 / Line ID : newgenstravel 
วีซ่า
ดูทั้งหมด

Copyright by newgenstravel.com