สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 66
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 116
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,141,701
22 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
  วีซ่า
วีซ่าอินเดีย


 
ใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าประมาณ 3-5 วันไม่รวมวันหยุด ต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น
  • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง  พร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ชุด
  • รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 3.5X4.5 ซม. (ฉากพื้นขาวเท่านั้น)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ,  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,
  •  ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม
วีซ่า
ดูทั้งหมด

Copyright by newgenstravel.com