สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 22
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 38
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,141,623
22 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
  วีซ่า
ใบขับขี่สากล
 


 

เอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

1. สำเนาหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ)
2. สำเนาบัตรประชาชน (บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ) และ ตัวจริง
3. สำเนาใบขับขี่แบบตลอดชีพ หรือแบบ 5 ปี (ถ่ายสำเนาให้ชัดเจน)
4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ให้ใช้กระดาษด้าน)
5. สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อ กรณีที่ชื่อในใบขับขี่กับหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน
6. หนังสือมอบอำนาจ

วิธีง่ายๆในการใช้บริการ

1. ลูกค้าสแกนเอกสารส่งมาที่อีเมล์ yut.burapa@gmail.com วิธีนี้สะดวกมาก เหมาะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ หรือลูกค้าที่ไม่สะดวกส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ ท่านเพียงแค่สแกนเอกสารและแนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงมาเท่านั้น ขั้นตอนที่เหลือสำนักงานจะดูแลให้ทุกอย่างจนเสร็จการ

2. ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารตามรายการข้างต้นและส่งมาทางไปรษณีย์ วิธีนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกสแกนไฟล์เอกสาร  
หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะรีบดำเนินการและจัดส่งเล่มคืนลูกค้าภายใน 3 วันทำการ


อัตราค่าบริการ 

กรณีคนไทย 1,515 บาท (ลูกค้าจัดส่งเอกสารและรูปถ่ายมาให้ทางไปรษณีย์)
อัตราดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างหมดแล้ว (ค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดส่ง EMS ภายในประเทศ)

บริการรวดเร็ว ทันใจ  
วีซ่า
ดูทั้งหมด

Copyright by newgenstravel.com